Beslenme ve Sağlığa Kavuşma

Beslenme, açlığın bastırılması, karnın beslenmesi değil, can atan bir şey değildir. Beslenme, büyümek, yaşamı sürdürmek ve sağlığı korumak için yeterli miktarda alarak vücuttaki çeşitli besin türlerinin kullanılmasıdır. Yaşamın her döneminde önemli olan beslenmenin çocukluk çağında özel bir anlamı vardır. Çocuklar için sağlıklı beslenme, rahimde başlar ve yirmili yaşlara kadar sürer.

Çocukluk Döneminde Beslenmenin Önemi

• Normal büyüme ve gelişmeyi sağlamak,

• Çocukluk çağında sık görülen anemi (demir eksikliği anemisi), yetersiz beslenme, şişmanlık ve çürük gibi sağlık sorunlarının önlenmesi,

• Kardiyovasküler hastalıklar, diyabet, yüksek tansiyon, bazı kanser türleri ve erişkinlerde sık görülen kemik rezorpsiyonu (osteoporoz) gibi kronik (kronik) hastalık riskini azaltmak ve yaşam boyu sağlığı korumak.

  • Bu hedeflere ulaşmak için çocuklar yaşa uygun, yeterli ve dengeli beslenmelidir. Yetersiz beslenme durumunda;
  • Vücut direnci azalır. İnsidans artmaktadır. Ağır hastalıklar geçirilebilir.
  • Büyüme-gelişme duraksamaları yaşanabilir.
  • Gözlerde, kemiklerde ve dişlerde rahatsızlık, anemi, yorgunluk, halsizlik ve isteksizlik yaygındır.
  • Zihinsel ve bilişsel yetenekler (iletişim, algı, öğrenme, dikkat vb.) olumsuzdur.

Sonuç olarak, çocukların sevinci ve okul başarısı azalır ve verimleri düşer.

Aşırı ve dengesiz beslenme durumunda;

Obezite önemli bir konudur.

Diyabet, yüksek tansiyon, kandaki yüksek yağ seviyeleri, karaciğer steatozu, alerjik ve ortopedik problemler ve sindirim sistemi hastalıkları yaygındır. Bu sorunlar yaşlılıkta kötüleşmeye devam ediyor. Gördüğümüz gibi normal büyüme ve gelişme, hastalıklardan korunma, mutlu ve verimli bir yaşam için yeterli ve dengeli beslenme gereklidir. Çünkü doğru yeme alışkanlıklarımız ne kadar erken olursa, o kadar mutlu ve daha sağlıklı olacağız.

Beslenme, açlığın bastırılması, karnın beslenmesi değil, can atan bir şey değildir. Beslenme, vücuttaki enerji ve besin maddelerinin büyümek, yaşamı sürdürmek ve sağlığı korumak için kullanılmasıdır. Beyin gelişimi, rahimdeki ve ilk 3 yılda en hızlı olandır. Zihinsel ve bilişsel yetenekler (iletişim, algı, öğrenme, dikkat vb.) Kötü beslenmeden mustarip çocuklarda, bu süre zarfında olumsuz bir etkiye maruz kalmaktadır.

Beslenme Ve Sağlık Arasındaki İlişki

Besin olarak adlandırdığımız ürünler, bir insan için kalori ve yaşam ve sağlık için gerekli olan fizyolojik olarak aktif bileşenlerin kimyasal karışımını sağlar. Bununla birlikte, gıdalardaki çoğu maddenin insanlar üzerindeki fizyolojik etkileri hakkındaki bilgilerimiz çok sınırlıdır.

Hayatta kalabilmek için, insanlar yaşadıkları dünyanın doğal sorunlarıyla mücadele ederek ekonomik gelişme çabalarına devam etmelidir. Aynı zamanda, doğanın durumunun bozulması, var olan doğal kaynakları etkin bir şekilde kullanmanın imkansızlığı, nüfus yaşam koşullarında değişen yaşam tarzları ve standartlar gibi birçok farklı faktörle karşı karşıyadır.

Ancak, toplumun hayatta kalması ve gelişmesi büyük ölçüde onu oluşturan insanların sağlığına bağlıdır. Optimal sağlık için temel koşullardan biri beslenmedir. Yeterli ve dengeli beslenme şu anda sağlıklı, en uygun diyet olarak tanımlanmaktadır. Sağlıklı beslenme; Bir kişinin fizyolojik durumuna göre, büyüme ve gelişme, yaşamın korunması, sağlık, iyileştirme ve gelişme, yaşam kalitesini artırmak için besin tüketimidir. Bu doğrultuda, yaşamları boyunca tüm insanların sağlığını korumak, iyileştirmek ve iyileştirmek, yaşam kalitesini yükseltmek ve sağlıklı yaşam formları (sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivite alışkanlığı) benimsemek gerekir.

Beslenmenin Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi

Ayrıca, yaşam kalitesini düşüren beslenme sorunlarının en aza indirilmesi veya tamamen çözülmesi, yetersiz beslenmenin bir sonucu olarak gelişebilecek kronik hastalıkların önlenmesi için yaşam tarzlarının iyileştirilmesi ve çevrenin iyileştirilmesi ve iyileştirilmesi çok önemlidir. Beslenme biliminde son gelişmeler; Diyetin sadece optimal sağlığın oluşumu ve gelişimi üzerinde değil, aynı zamanda dengesiz beslenmeye bağlı obezite ve diyetle ilgili kardiyovasküler hastalıklar, kanser, tip 2 diyabet gibi kronik hastalık riskini azaltmada da potansiyel bir etkiye sahip olduğu gösterilmiştir. ve osteoporoz.

Günümüzde diyetle ilişkili kronik hastalıklar; Ölümlerin% 60'ı, hastalıkların% 46'sının ana neden olduğu söylenir ve 2020'de gelişmekte olan ülkelerdeki tüm ölümlerin% 71'i gelişmekte olan ülkelerde, koroner kalp hastalığı, felçlerin% 75'i,% 70'i diyabet nedeniyle görülür. . Yetersiz ve dengesiz beslenme, her yaş ve çevreden çok çeşitli akut ve kronik hastalıkları olan insanlarda görülür. Hastanelerde, bakım evlerinde, ayakta tedavi gören hastalardaki ve kliniklerdeki insanların yetersiz beslenme (hem aşırı hem de yetersiz beslenme) riski düzenli ve düzenli olarak kontrol edilmelidir. Tüm ortamlarda yetersiz beslenmeyi tespit etmek için evrensel, basit, bilimsel temelli ve onaylanmış bir tarama aracının kullanılması önerilir. Tarama programı disiplinlerarası olmalı ve tarama testinin sonuçları, bir yemek planı da dahil olmak üzere uygun eylemle bağlantılı olmalıdır. Bir kişinin kilo vermesine yardımcı olan etkili obezite tedavisi önemli sağlık yararları sağlayabilir. Benzer şekilde, yetersiz beslenmeyi tedavi etmek için beslenme desteğinin kullanılması, vücudun yapısını ve işlevini iyileştirmenin yanı sıra, komplikasyon ve ölüm oranını azaltarak klinik sonucu iyileştirebilir.

Yetersiz beslenmenin ve aşırı beslenmenin başarılı tedavisi bireylerde önemli klinik iyileşmeye ve sağlık sistemlerinde ve toplumda önemli maliyet tasarrufuna yol açar. DSÖ yetersiz beslenme sürecinin doğumdan önceki yaşam döngüsünde başladığını ve ölümüne kadar devam ettiğini kabul eder. Yetersiz ve dengesiz beslenme yaşamın her döneminde sorun olabilir. Zincir kırılmazsa, diğer sağlık sorunlarına neden olabilir. Araştırmalar, bebek ölüm oranlarının yetersiz beslenenler arasında kötü beslenenler arasında 10 kat daha yüksek olduğunu göstermektedir. Malnütrisyonlu çocuklarda zeka gelişimi ve büyüme hızı da normalin altındadır.

Yetersiz beslenen popülasyonlarda, bulaşıcı hastalıklar daha sık görülür, daha ağır ve ölümcül olur ve kronik hastalıklar belirginleşir. Aşırı kilolu veya obez olmak, yüksek tansiyon, yüksek kan kolesterol, kalp damar hastalıkları, felç, diyabet, bazı kanserler, artrit ve solunum yetmezliği gibi sağlık sorunları riskini artırır. Zayıflık, vücudun performansını ve direncini azaltan istenmeyen bir durumdur.