Çocuk Hastalıklarında Homeopati

Homeopati birçok bulaşıcı hastalıkta antibiyotik gibi toksik yan etkileri üretmeden hızlı iyileşme sağlayan etkili bir alternatif tedavi yöntemidir. Antibiyotik ve benzeri ilaçların aksine homeopatik tedavi, vücut direncini düşürücü etki yapmamakta, vücudun kendini yenileme kapasitesini artırmaktadır. Alerjiye neden olmadığı gibi uzun bir süre boyunca ya da çok miktarda alınsa bile herhangi bir zarar vermemektedir. Homeopati, özellikle bebek ve çocuklar üzerinde daha kısa sürede, daha kalıcı iyileşme sağlamaktadır. Çünkü çocuğun yaşam gücü yetişkin kişinin yaşam gücünden daha yüksek ve tıbbi hastalık tablosu bir yetişkin kadar karmaşık değildir. Homeopatide iyileşme denince bütün vücudun iyileşmesi kastedilmektedir. Ortodoks tıpta hastalıklı organa lokal tedavi uygulanırken burada sadece lokal değil bütün vücudun iyileşmesi amaçlanır. Bu nedenle iyileşme denince tam sağlığa kavuşma anlaşılır. Hastalıkların tanımlarına göre uygulanacak olan remedi belirlenir. Çocuklarda, soğuk algınlığında veya gribin ilk belirtilerinde, kızarma ve ateşte, boğaz ağrısında, stres ve sıkıntı durumlarında farklı remedilerle iyileşme sağlanması amaçlanır. Kronik hastalığı olan çocuklar için homeopati, hastalığın altta yatan nedenlerini ele alan ve fiziksel, duygusal, davranışsal ve psikolojik problemleri zorlaştıran çözümler sunan bir yaklaşım türü sunar. Çocuğun hastalıklarını hayatlarının geri kalanına bağlamayı ve onları eksiksiz bir şekilde anlamayı amaçlar. Ebeveyn ile çocuk arasındaki ilişki, sınırlamalara nasıl tepki verdikleri ve birbirleriyle nasıl iletişim kurdukları gözlemlenerek gerekli tedaviye karar verilmektedir. Bunların hepsi, çocuğa ne gibi şikâyette bulunabileceğine dair doğru çözümü önermek için önemlidir. Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB) veya DEB (hiperaktivite olmaksızın) günümüzde çocuklarda en sık rastlanan psikiyatrik bozukluktur. DEB / DEHB için homeopati kullanan klinisyenler mükemmel sonuçlar bildirmiştir. İngiliz Homeopati Dergisi'nde yayınlanan bir çalışmada, DEHB tanısı konan çocuklara on gün boyunca homeopatik tedavi verilmiş, daha sonra ebeveynleri ve öğretmenleri gösterdikleri DEHB davranışı miktarına göre çocukları puanlamıştır. Homeopatik ilaçları alan kişiler sadece 10 gün içinde daha az DEHB davranışı göstermişlerdir. Çocuklardaki iyileşmede homeopatinin kullanılması ailenin de tercih ettiği yollardan biri haline gelmektedir. Çünkü homeopati, ailenin fiziksel ve duygusal sağlığını ve refahını iyileştirmek için daha güvenli ve daha etkili bir yol sunar. Homeopati, her türlü olumsuz duygunun hafifletilmesinde çok yardımcıdır ve duygusal sakinliği teşvik etmek ve dengeyi sağlamak için başka çareler veya ilaçlar ile birlikte alınabilmektedir. Birçok bebek ve okul öncesi, çeşitli nedenlere sahip, kimyasal, çevresel, miasmatik ve manevi olan aşırı mizaç ve davranışsal belirtiler olarak ortaya çıkan bir dengesizlik için homeopatik tedaviye ihtiyaç duymaktadır. Çocuklar için homeopatik tedavi iki kategoriye ayrılabilir: kendi kendini sınırlayan, soğuk algınlığı, boğaz ağrısı ve mide gribi gibi akut durumlar veya alerjiler ve Egzama gibi sürekli, kronik durumlar. Homeopati her iki kategoride de başarılıdır. Homeopati, çocukluk döneminde hastalıklarla başa çıkmaya yardımcı olmak için çocukların bağışıklığını artırabilmektedir. Ayrıca hastalığın önlenmesine yardımcı olabilir ve hayatlarının zor dönemlerinde destek verebilir. Günümüzde çocuklara ve çeşitli pediatrik durumlarda hastalara homeopatik tedaviyi tercih eden birçok pediyatri uzmanı bulunmaktadır. Esas olarak, çocuklara uygulanan herhangi bir ilaç zararlı etkilerden arınmış olmalıdır. Homeopatik ilaçlar esas olarak bitkilerden, sebze krallığından, minerallerden hazırlanırlar ve çok düşük dozlarda verilirler, böylece 0 toksik değildirler ve olumsuz etkileri yoktur. Antibiyotiklerin ve diğer ilaçların aksine, homeopatik ilaçlar sindirime engel olmaz; direnç gücünü düşürmez; alerjiye yol açmaz ve uzun vadede alınsa bile zarar vermez. Homeopati hapları tat olarak tatlı, çocuklar tarafından zevkle kabul edilmektedir. Mide bulantısı hissettirmez ve çocuklar homeopatik ilaçlar alırken rahatsız olmazlar. Bir günlük yenidoğanın bile uyararak tedaviye başlatılabilmesi, ağlamak ve rahatsızlık duymaktan kurtarılabilmesi çok kolaydır. Homeopatik tedavi, enjeksiyon yoluyla ilacın uygulanmasının geleneksel tedavisinden üstündür. Homeopati üzerindeyken hiçbir enjektabl gerekmez. Bir komadaki çocuğa bile enjeksiyon olmadan homeopatik ilaçlar uygulanabilmektedir. Homeopatik ilaçlar, sadece çocuklarda görülen birçok akut problemi gidermekle kalmaz, aynı zamanda tekrarlayan hastalıkların önlenmesine yardımcı olabilir ve aynı zamanda homeopatik ilaçlar hem fiziksel rahatsızlıkları hem de duygusal rahatsızlıkları tedavi edebilir. 2/12 /01'de Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Dergisi'nde yayınlanan yeni bir çalışma, küçük çocuklarda akut otitis media tedavisinde homeopatinin etkili olduğunu gösteren ilk kontrollü çalışmadır. Ayrıca, homeopati, aşı reaksiyonlarının neden olduğu bazı sakatlıkların tersine çevrilmesinde etkili olmuştur. Bunların çoğu, alerjiler, astım ve sedef hastalığı gibi genetik nedenleri olan karmaşık durumlardır. Homeopatik tıbbın geliştiği ve mükemmel iş yaptığı alan burasıdır. Bu koşullar dolayısıyla bazen tedavi birkaç yıl sürebilmekte, ancak çocuk her mevsimde farkedilir derecede daha iyi olmaya başlamaktadır. Homeopati, zihin/beden bağlantısına karşı saygılıdır. Tecrübe, hastalığın zihinden kaynaklandığını ve oradan vücudun geri kalanında tezahür ettiğini öğretmektedir. Bu nedenle, zihinsel ve duygusal belirtilere çare için rehber olarak büyük değer verilir. Aynı zamanda homeopatinin, Otizmde çocuğun sindirim sistemi hastalıklarının ve bazı metobolik dengesizliklerin giderilmesinde yeri vardır. Otizmin semptomlarının azaltılmasında katkı sağlanan vakalar bulunmaktadır. Daha uygun olduğu için özellikle yurt dışında otizmde kullanımı oldukça yaygındır.

Homeopati, her hasta ayrıdır felsefesinden yola çıkarak her vaka için ayrıntılı değerlendirme yapmak gerekliliğine inanır. Kullanılan preparatların her çocuğun kendisine özel olarak hazırlanması ideal olanı olarak kabul edilir.