Dünyada Homeopati

Homeopati, Dr Samuel Hahnemann tarafından 230 yıl önce keşfedilmiş olmakla birlikte, bilimsel görüş sadece geçtiğimiz 25 yıldan beri kendini göstermiştir. Şu anda 80'den fazla ülkede kullanılmakta olan homeopati, 42 ülkede bireysel bir tıp sistemi olarak yasal tanınma sahip, 28 ülkede ise tamamlayıcı ve alternatif tıbbın bir parçası olarak kabul edilmektedir. Avrupada homeopati eğitimi ve öğrenimi alan 45.000 kadar medikal doktor bulunmaktadır. Birçok ülkede 1960'lardan ve 1970'lerden bu yana homeopatinin yeniden gündeme gelmesi durumu açıkça görülmektedir; ama özellikle ABD'de, homeopatik ilaçlar kullanan hasta sayısı önceki yedi yılda % 500 artmıştır. 1980'lerin ortasında, homeopati konusunda uzmanlaşmış yaklaşık bin doktorun olduğu tahmin edilmektedir. Washington Post'a göre, ABD'de homeopati konusunda uzman doktorların sayısı 1980'den 1982'ye iki katına çıkmıştır. ABD'de yaklaşık 1000 diğer sağlık uzmanı homeopatik ilaçlar kullanmaktadır. Britanya'da BBC tarafından 1999 yılında yapılan bir araştırma, rastgele seçilmiş yetişkinlerin geçen yıl içinde homeopati kullandıklarını ve 1998'de yapılan bir başka araştırma da 470.000 yakın homeopati kullanıcısı olduğu sonucuna ulaşmıştır. İngiltere’de, Birleşik Krallık'ta tamamlayıcı tıbbı kullanan hastaların çoğu, büyük ölçüde orta sınıf ve orta yaşlıdır. Homeopatinin iyi bilinen özelliklerinden biri, on dokuzuncu yüzyıldan günümüze telif ve aristokrasi tarafından sıkı bir şekilde desteklenmiş olmasıdır. Şu anda homeopati Hindistan, Meksika, Pakistan, Sri Lanka ve Birleşik Krallık dahil olmak üzere birçok ülkenin ulusal sağlık bakım sistemlerine entegre edilmiştir. 

2001 yılında yayınlanan alternatif tıp hakkında Dünya Sağlık Örgütü raporunda, homeopati'nin 43 ülkede (Asya 7, Afrika 7, Amerika 9, Avustralya 2 ve Avrupa 20) uygulandığı görülmüştür. İnsanların sadece eğitimsiz oldukları için homeopatiyi denediklerini düşünen bazı eleştirmenlerin aksine, Batı Tıp Dergisi'nde yayınlanan araştırmalar, homeopatik hastaların ortalama bir Amerikalıdan daha iyi bir eğitim düzeyine sahip olduklarını göstermiştir. New York Times, İngiltere'de homeopatik hekimlere baş vuranların sayısının yılda %39 oranında arttığı kaydetmiştir. The British Medical Journal ve London Times tarafından yayınlanmış olan iki farklı araştırmaya göre ise; ankete katılan hekimlerin %42'si hastaları homeopatik hekimlere sevk etme eğilimi göstermektedir. Bir Fransız doktorun son zamanlarda yaptığı araştırmaya göre yaklaşık 11.000 kişi homeopatik ilaçlar kullanmakta ve Fransız halkının yaklaşık %25'inin homeopatik ilaçlar denediği veya halen kullanmakta olduğu görülmektedir. 20.000'den fazla Fransız eczanenin artık homeopatik ilaçlar satmaktadır. Bu araştırma aynı zamanda, altı adet tıp fakültesinde bir dereceye kadar homeopati derslerinin verildiğini de ortaya koymaktadır. Tüm bu verilerden anlaşılacağı üzere, Homeopati Avrupa'da yaygın olarak benimsenmiş ve kullanılmaktadır; ancak Asya'da, özellikle de Hindistan'da daha popülerdir. (Halen Hindistan'da 120'den fazla dört veya beş yıllık homeopatik tıp okulu bulunmaktadır.) Pakistan, Sri Lanka ve Emirate, Malezya ve İran’da hepsi de hekim olan 130 İranlı Homeopatik Derneği üyesi vardır. 

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) dergisi World Health Forum'da yayınlanan bir makalede, “Homeopatik tedavi, geleneksel tıbbın ihtiyaç duyduğu altyapı, ekipman ve ilaçların sağlanamadığı kırsal alanlarda kullanım için uygun görünmektedir.” şeklinde görüş belirtilmiştir.  ABD ve Avustralya'daki oranlar, %1,7’den %4,4'e yükselmiş ve incelenen yıllar boyunca sabit kalmıştır. En yüksek kullanım, homeopatinin zorunlu sağlık sigortası tarafından karşılandığı İsviçre'deki bir anketle bildirilmiştir. Norveç'te, homeopati en popüler ilaç şeklidir ve İngiltere'de, Kraliyet Ailesi'nin 150 yıldan beri homeopati kullandığı bilinmektedir. Fransa’da, 18.000 hekim homeopatik ilaçları reçete ederken, homeopatide yüksek lisans dereceleri sunan yedi tıp fakültesi bulunmaktadır. 23.000 eczanenin tamamı homeopatik ilaç satışı gerçekleştirmektedir. 

Pazar araştırması analisti Mintel tarafından yapılan araştırmalar, ABD’nin homeopatik ve bitkisel ilaçların parakende satışlarının 2012’de 6,4 milyar dolara ulaştığını ve bu miktarın 2011’den neredeyse %3 arttığını ve bu da pazarın son beş yıl içinde büyüdüğü anlamına geldiğini göstermektedir. 2016 yılında Amerikan Halk Sağlığı Dergisi, kısa bir süre önce, ABD nüfusunun yalnızca küçük bir kısmı tarafından kullanılmakta olan homeopatik ilaçların kullanımında oranında artış gösteren Harvard'dan bir araştırma makalesi yayınlamıştır. Ayrıca çoğu kullanıcı, sağlık hizmetlerinde kullandıkları ilk 3 tamamlayıcı ve bütünleştirici stratejiler arasına homeopatiyi koymaktadır. Harvard ekibi, homeopati ile ilgili olumlu görüşlerin, profesyonel bir homeopati görenlerin, sadece hapları mağazadan satın alan ve kendileri tarafından reçetelenenlere kıyasla daha yüksek olduğunu bildirmişlerdir. Profesyonellere danışanlar, homeopatinin sağlığın korunmasında çok önemli olduğu yanıtı ile karşılaşmışlardır. Hali hazırda profesyonel homeopatları ve dünya çapında homeopati uygulamasını temsil eden Uluslararası Homeopati Konseyi (ICH), uluslararası profesyonel platformu mevcuttur. ICH şu anda beş kıtada 28 ülkeden 31 profesyonel homeopati derneğinden oluşmakta ve sonunda tüm kıtalarda üye derneklerine sahip olmayı amaçlamaktadır. Ağ iletişimi ve diyalog sayesinde, ICH üyeleri dünyanın her yerinde homeopati durumunun teşviki ve değerlendirilmesine katılıp; mümkün olan en yüksek homeopatik bakım standardına erişim özgürlüğünü destekleyen uluslararası kılavuzların geliştirilmesine vurgu yapmak amacı gütmektedir. Konvansiyonel ilaçların yıkıcı, bazen kalıcı yan etkileri; geleneksel ilaçların bağımlılık doğası; bazı hastalıkların geleneksel ilaçlara karşı dayanıklı oluşu; hayvanlar üzerinde yapılan araştırmanın reddi; geleneksel ilaçların yüksek maliyeti ve insanlara insani ve bütünsel bir şekilde muamele görme arzusu gibi sebepler sayesinde Homeopati’nin gelecekte daha da yaygınlaşacak ve kullanımı artacaktır.