Scio ve Psikoloji

SCİO; teknolojinin son harikası bir tıbbi cihazdır. Bu cihaz Nasa bilim adamları tarafından enerji, tıbbi bilgiler ve kuantum fiziği ele alınarak tasarlanmış bir cihazdır. Cihaz, el ve ayak bilekleri ile baş bölgesine bağlanan elektrotlar yardımı ile vücuda bağlanarak 3-4 dakika içinde vücuda yaklaşık 12000 sağlıklı frekans gönderip bünyede meydana gelen tepkileri ölçmek ve bedendeki hastalıklı veya bozulmaya başlamış doku ile organların tespiti ve tedavisi için kullanılmaktadır.

SCİO hafızasında yer alan sağlıklı frekanslar vücuda gönderilerek bu titreşimlerin karşılığında vücudun hangi bölgesinden nasıl bir tepki geldiği anlaşılmakta ve grafiksel olarak bilgisayar ekranına yansıtılmaktadır. Bu frekanslara verilen en yüksek tepkinin baz alındığı sistemde gelen rapora göre daha önceden belirlenen 300 çalışmadan biri stresörler tarafında belirlenip seçilerek enerji dengeleme başlatılır.

SCİO terapi ile amaç, vücudun herhangi bir yerinde herhangi bir şekilde meydana gelen bozulmalar frekans yolu ile enerjetik bir şekilde tespit edilerek o bölgenin sağlıklı titreşimlerle uyarılıp bedenin kendi kendini onarma kabiliyetinin açığa çıkarılması prensibine dayanır.

SCİO ile vücuda gönderilen frekanslar ile bedeninizin fiziksel, duygusal, zihinsel ve sinirsel anlamda ulaşabileceği en yüksek eşik tespit edilmektedir.

SCİO Terapiler Nasıl Uygulanır?

Her hücre, doku ve buna bağlı olarak organlar kendine has titreşimlerle çalışmaktadırlar. Bir süre sonra dış veya iç etkiler sonucu bozulan ve hastalanan bu dokular sağlıklı iken yaydıkları frekansları yaymamaya ve bu şekilde daha büyük hastalıkların kapılarını aralamaya başlarlar. SCİO terapi uygulaması ile vücutta beliren ve olumsuz frekanslar yayarak bir problem olduğunun sinyalini veren doku veya organların tespiti yapılarak enerji dengeleme işlemine geçilir ve vücudun kendi bağışıklık sistemi üzerinden yürütülen bir tedavi süreci başlatılır. Burada amaç sağlıksız frekansları biorezonans yardımı ile sağlıklıları ile değiştirmektir. Bu değişimde amaç, hastanın vücuduna sağlıklı frekansların gönderilerek bir bakıma bozulan organ veya dokuya bu frekansları enerjetik yol ile hatırlatmak ve vücudun kendi kendini iyileştirmesi için yol göstermektir diyebiliriz. Yapılan testler sonucu olumsuz frekans yayan bölgelerin tespiti dakikalar içinde kolayca yapılabilmektedir. Bu testler kan veya vücuttan alınan başka bir maddenin incelenmesi hususuna dayanmadığı için hastanelerdeki testlerden çok daha farklı ve hızlı bir şekilde sonuç alınmasını sağlamaktadır.

SCİO hafızasında yer alan yaklaşık 12000 sağlıklı frekans bedeni taramadan geçirerek sağlıksız frekansların tespitin yapar sonrasında tedavi amaçlı elektro-akupunktur meridyen, trivektör, scalar, desenzitizasyon, anti aging tedavilerine veya rife frekansları, alerji testi, NLP, anksiyete, stres ve depresyona yönelik iyileştirici çalışmalara yönelinebilir.

SCİO’nun Psikoloji Üzerindeki Etkisi

Psikolojide SCİO etkisi konusuna gelirsek bilindiği üzere SCİO terapilerde insan sadece fiziki bedeni ele alınarak incelenmez. İnsan fiziki bedeninin yanında ruhsal ve aynı zamanda duygusal da bir varlıktır. SCİO’nun en büyük artısı ve onu özel yapan yanı bütünsel olarak konuyu ele alışıdır. Scio terapilerde vücuda 10 binin üzerinde frekans gönderilir ve tüm vücutta oluşan problemler tespit edilir demiştik. Bu problemlerin içinde insan psikolojisinde oluşan hasarlarda bulunmaktadır ve SCİO’nun psikolojiyi enerji dengelemesi ile olması gereken seviyeye getirmesi de mümkündür. İnsan psikolojisi her zaman en iyi seviyede olamayabilir ve bunun altında yatan nedenler mutlaka araştırılmalıdır. Bu bazen ruhsal problemler yüzünden bazen de hormonal bozukluklar ve beyinde meydana gelen hasarlar sonucu oluşabilmektedir. İnsan beyni bir komuta merkezidir ve buradan fiziksel ve ruhsal aktiviteler belirlenerek yaşam döngüsü sağlanır. Ancak bazı durumlarda burada meydana gelen dâhili ve harici etkiler sonucu oluşan hasarlar bireyi fiziki olarak etkileyebileceği gibi psikolojik olarak ta etkileyebilmektedir. Örneğin beyinde meydana gelen bir ur kısa sürede tespit edilmezse bu bölgede bulunan hormonal bezlere zarar verebilecek ve kişinin duygu dünyasında değişikliklere neden olabilecektir. SCİO bu noktada devreye girerek sorunun büyümeden tespit edilmesi ve tedavi sürecinin ivedilikle başlatılmasını sağlamaktadır. Halihazırda sağlıklı bir bedene sahip olup olmadığınızı bilmek dahi psikolojiniz üzerinde olumlu veya olumsuz bir etki oluşturmaz mı?

Scio terapinin vücuda yaydığı 12000 sağlıklı frekans yardımı ile beyin ve salgı yapmakla görevli belerinizdeki problemler sorun büyümeden tespit edilebilmekte ve NLP tedavisi ile sorun kökünden çözülmeye çalışılacaktır. NLP (Neuro linguistik Proramming) terapisi yöntemi ile bilinçaltın spesifik olarak kalıpların ve duyguların analizinin yapılmasını sağlar. Doğuştan itibaren hafızada depolanan duygusal travmaların sebep olduğu psikolojik yıkımlar bu şekilde tespit edilerek müdahale edilir. NLP terapisi ile bilinç altınızdaki olumsuz düşünceler, kuruntularınız bilinç altına gönderilen pozitif mesajlarla yok edilerek psikolojik anlamda arınmanızı sağlar. Bilinçaltı temizleyicisi olarak adlandırabileceğimiz bu terapi sonrası olumlu kavramlar ve düşünceler için beyninizde yer açılmış olacaktır olumlu düşünme çabaları ve düşünce kalıbının yeniden dizayn edilmesi psikolojik destekler yardımı ile artık duygu dünyanıza yerleştirilebilir. Sonuç olarak SCİO analizleri sonrası NLP terapisi yöntemi ile bedensel sağlığınızın yanında ruhsal sağlığınıza da kavuşabilirsiniz.