Homeopatinin Felsefesi

Homeopati hastalığı değil, insanı bütünüyle iyileştirmeyi amaçlar. Bundan dolayı Bütüncül ( Holistik ) Tıp yöntemidir. İnglizcede ‘’Whole person ‘’, ’’Bütünüyle insan ‘’ sözünden türeyen bu terim, insanı evren içinde aklı, duyguları, düşünceleri, , fizik ve fizyolojik yapısıyla ele alan, her açıdan insanı evren içinde betimleyen felsefi bir kavramdır.